Behaj s rozumom ACADEMY

 

Športová akadémia Behaj s rozumom sa zameriava na komplexnú športovú prípravu detí a tínedžerov od 8 do 15 rokov. V rámci Banskej Bystrice robíme tréningy každý utorok a štvrtok, kde sa zameriavame na rozvoj pohybových, koordinačných a orientačných schopností. Taktiež organizujeme športové kempy a denné tábory pre deti a tínedžerov z celého Slovenska. Účastníci akadémie Behaj s rozumom u nás zažijú športy ako atletika, gymnastika, orientačný beh, loptové hry, atď.

Náš hlavný cieľ je vybudovať u detí pozitívny vzťah k športu a pohybu v prírode. Všetky aktivity sa snažíme robiť zábavnou formou primerane k veku účastníkov, aby sme vytvorili u detí dobrý pohybový návyk, ktorý im vydrží až do dospelosti. O prípravu sa starajú skúsení tréneri so športovými úspechmi doma aj v zahraničí. 

Tréningy sú hradené formou kreditu, prípadne mesačným poplatkom. Keďže nám ide prioritne o spokojnosť Vás a Vašich detí, počas prvého týždňa máte účasť na tréningoch ZADARMO

 

Platba prostredníctvom kreditu:

  • Jednotková cena: 5€/tréning
  • Minimálny kredit: 50€ (kredit platí na dobu maximálne 6 mesiacov)
  • Skúšobná doba počas prvého týždňa zadarmo

 

Platba prostredníctvom mesačného poplatku:

  • Jednotková cena: 30€/mesiac (cca 8 tréningov)
  • Poplatok je za daný mesiac, nevzťahuje sa na počet tréningov
  • Skúšobná doba počas prvého týždňa zadarmo

 

Plán športových kempov na rok 2021/2022:

 

Vaše žiadosti o prihlásenie a všetky Vaše otázky smerujte na emailovú adresu behajsrozumom@gmail.com!